895 ve 896 Parsellerine Neden İmar İzni Verilemiyor

Çok merak edilen ve kafalarda soru işaretleri uyandıran 895-896 parsellerine neden imar izni verilemediği sorusuna net bir cevap bulabildik. Ankara Büyük Şehir Belediyesine yapılan itirazlar sonucunda tarafımıza gönderilen cevap aşağıda yer almaktadır. Neden İmar verilmediği konusu hangi sebepler ve hangi kararlarla açık bir dilde cevapta anlatılmaktadır. 

895-895_parseller

1.2.2016 tarih ve 1035073 sayılı başvurunuz değerlendirilmiş olup, Başkanlığımızca Mühye kadastro 895 ve 896 parsellere dair yapılan incelemede; – Belediyemiz Meclisinin 22.06.1992 tarih 210 sayılı kararı ile onaylı ?1/5000 ölçekli İmrahor Vadisi Rekreasyon Alanı Nazım İmar Planı? kapsamında ?Ağaçlandırılacak Alan? ve ?Orman Alanı? olarak arazi kullanım kararları belirlenmiş bulunduğu, – Onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bulunmadığı, bu konuda yetkili ve sorumlunun Çankaya Belediyesi olduğu ve oradan bilgi alınması gerektiği, – Mühye 895 ve 896 parsellere ilişkin Başkanlığımızca yürütülen veya Başkanlığımıza sunulmuş bir Nazım imar planı revizyonu çalışmasının bulunmadığı, – 896 parselin güneybatı tarafındaki yaklaşık %34 lik kısmının, Bakanlar Kurulunca onaylanarak 644 ve 648 nolu Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenen ve her ölçekteki İmar Planı onay yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili Genel Müdürlüklerine verildiği ?Gölbaşı Özel Çevre Koruma Alanı? (ÖÇK) olarak belirlenen alan dâhilinde kaldığı, – Afet İşleri Genel Müdürlüğünce 14.07.2006 tarihinde onaylanan İmar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporunda; Mühye 895 nolu 793 875 m2 yüzölçümündeki parselin yaklaşık %75 inin (590 000 m2), 869 250 m2 yüzölçümündeki 896 parselin ÖÇK alanı haricinde kalan 546 962 m2 lik kısmının ise %45 inin (244 635 m2) 2006 yılı onaylı jeolojik etüt raporlarında ?Uygun Olmayan Alan? (Yapı yasaklı alan) olarak tespit edildiği, – 896 parselin ÖÇK alanı içerisindeki kısmına yönelik güncel İmar durumu bilgisinin yetkili kurum olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından sorulması gerektiği, – Diğer taraftan söz konusu parsel maliklerinin yetkili bir firmaya imar planına esas güncel jeolojik etüt yaptırabileceği ve bu doğrultuda İmar Kanunu ve yönetmeliklerine uygun olarak hazırlatacakları imar planı tekliflerini değerlendirilmek üzere Başkanlığımıza sunabileceği, Hususları tespit edilmiş olup bilgilerinize rica ederim. .
Bilgilerinize arz eder saygılar sunarız.

Alıntı: A***** İNANÇ (facebook hesabı)

Toplam

13

İlan

Toplam

4

İlan

Toplam

1

İlan

Güncel Emlak Haberleri

Boğaz Ankara Kanal İhalesi İptal Edildi Boğaz Ankara Kanal İhalesi İptal Edildi Boğaz Ankara Kanal İhalesi İptal Edildi Değerli Arkadaşlar, Boğaz Ankara ihalesi iptal oldu.  Ülkenin her yerine akıtılan tonlarca
Ankara Projeleri nin En Prestijlisi Kanal Ankara Ankara Projeleri nin En Prestijlisi Kanal Ankara Ankara Projeleri nin En Prestijlisi Kanal Ankara Böyle bir vadiye ancak böyle bir proje yakışırdı. Türkiye nin
İmrahor Vadisi Projenin Son Hali İmrahor Vadisi Projenin Son Hali İmrahor Vadisi Projenin Son Hali #gallery-4 { margin: auto; } #gallery-4 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-4 img { border: 2px