İmrahor Vadisi Emsal Değer Değişikliği Açıklaması

İmrahor Vadisi imar planında emsal değerlerinde değişiklik mi yapıldı ? Neden emsal oranları değiştirildi ? Arsa sahiplerinde hak kaybı yaşandı mı ? Yapılan değişiklikler, yapılacak inşaatlarda ne gibi değişikliklere neden  oldu ?

ankara_bogazi_imar_8

Geçtiğimiz günlerde Boğaz Ankara imar planında yapılan emsal değişiklikleri arsa sahipleri arasında farklı konuşmalara sebep olduğu için konuya açıklık getirmek için yapılan araştırmaları sizlerle paylaşma zaruri-yeti doğdu.

Konuya ilgisi olan herkesin bildiği üzere Çankaya Belediyesinin İmrahor Vadisi imar planına yapmış olduğu itirazlar sonucu plan üzerinde değişiklikler yapılarak itirazları sonlandırmaya ve önlemeye çalışılmıştır.

Yapılan değişiklik sonucu emsal değerleri 2.0 olan bölgelerin emsal değeri 1.8 indirilmiştir. İlk bakışta arsa sahiplerinin 0.2 lik bir kaybı söz konusu oluyor gibi görünüyor. Bu sebeple araştırmalarımıza derinlik kazandırdık. Sonuç olarak bu kaybın farklı yöntemlerle giderildiğini öğrendik.

Yapılan itirazları sonuçlandırmak adına emsal 2.0 olan yerler 1.8 e düşürülmüş fakat konfor artış oranı yükseltilerek bu oran tekrar 2.0 a çıkarılmıştır. Bu değişiklik sonucu yapılacak olan binalarda mimari olarak bazı değişikler söz konusu olmuş. Önceden yapılacak olan konutlar emsal oranında avadanlıklar, balkonlar, merdivenler v.s gibi bölümleri içinde kapsamaktaydı. Yapılan değişiklikle bu alanlara emsal in dışına çıkartılarak aynı boyutta inşaat yapımına olanak sağlanıyor. Peki ya bu alanlar nasıl yapılacak işte burada konfor artışı devreye giriyor. Bu alanların yapımı için konfor artış oranı yükseltilerek bu alanların yapılmasına olanak sağlanıyor.

Yani işin özeti arsa sahiplerinin bu değişiklikte hiç bir kaybı bulunmuyor. Yapılan değişiklik sadece emsal ve konfor artış değerlerinin değiştirilmesi. Emsal düşerken konfor artışı yükseliyor ama toplamda değer değişmiyor. Bununla beraber yapılan itirazlar sonlandırılmış oluyor.

İnşaat emsali ne demek?

Mimari bir proje hazırlanırken, projenin; yapılacağı arsanın imar planına uygun olarak yapılması gerekiyor. İmar planlarında, arsa üzerinde yapılabilecek yapıların türü, alanı, boyutu gibi bilgiler yer alıyor. “İnşaat emsali” söz konusu bilgiler arasında karşımıza çıkıyor. Buna göre inşaat emsali ne demek, diyorsanız yanıtlayalım.

İnşaat emsali nedir?

İnşaat emsali, bir yapının sahip olması gereken boyutlarını gösteriyor. Söz konusu inşaat emsali, yapının inşa edileceği arsanın imar planı baz alınarak hesaplanıyor. “Emsal inşaat alanı ne demek?” dedikten sonra, inşaat emsali hesabı hususuna değinelim.

İnşaat emsali nasıl hesaplanır?

KAKS (kat alanı katsayısı) olarak da ifade edilen inşaat emsali, inşaat çalışmalarına başlanacak yapının bütün katlardaki alanları toplamının parsel alanına oranından hesaplanıyor.

KAKS oranı, katlar alanı bodrum kat, asma kat, çekme ve çatı katı ve kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların ışıklıklar çıktıktan sonra geriye kalan alanların toplamı oluyor.

İnşaat konfor artışı ne demek?

Plan onama sınırı içerisinde öngörülen konut sayısı aşılmamak ve ilave olarak bir nüfus artışı getirmemek şartıyla, yapılacak yapılarda, yaşayanların konforuna yönelik emsal harici olarak toplam emsalin inşaat alanında maksimum %10 oranında konfor artışı yapılabilmektedir.

Toplam

13

İlan

Toplam

4

İlan

Toplam

1

İlan

Güncel Emlak Haberleri

Boğaz Ankara Kanal İhalesi İptal Edildi Boğaz Ankara Kanal İhalesi İptal Edildi Boğaz Ankara Kanal İhalesi İptal Edildi Değerli Arkadaşlar, Boğaz Ankara ihalesi iptal oldu.  Ülkenin her yerine akıtılan tonlarca
Ankara Projeleri nin En Prestijlisi Kanal Ankara Ankara Projeleri nin En Prestijlisi Kanal Ankara Ankara Projeleri nin En Prestijlisi Kanal Ankara Böyle bir vadiye ancak böyle bir proje yakışırdı. Türkiye nin
İmrahor Vadisi Projenin Son Hali İmrahor Vadisi Projenin Son Hali İmrahor Vadisi Projenin Son Hali #gallery-4 { margin: auto; } #gallery-4 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-4 img { border: 2px